Regulamin

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z usług firmy Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik w każdym z obiektów.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po uprzednim uzgodnieniu przyjazdu z recepcją.

3. Opłatę za pobyt należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy.

4. W przypadku braku opłaty za wynajęty apartament firma ma prawo do wypowiedzenia świadczenia usług w trybie natychmiastowym i przerwania pobytu Gościa.

5. Za apartamenty sześcioosobowe pobierana jest kaucja w wysokości – 1000zł, za pilot parkingowy- 150zł. Kaucje zostaną zwrócone po zakończonym pobycie. W przypadku uszkodzeń w apartamencie lub niezwrócenia pilota parkingowego zastrzegamy sobie prawo do pobrania części lub całości kaucji.

6. W lokalach urządzanie imprez jest całkowicie ZAKAZANE. W przypadku interwencji Policji, Straży Miejskiej lub ochrony firma nałoży na Gości karę w wysokości 1000 zł. Za wszystkie zniszczenia wynajmowanego mieszkania jak i budynku odpowiada osoba wynajmująca mieszkanie od firmy Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik.

7. Apartament wynajmuje się po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu.

8. W Apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 07:00 rano. W tym czasie na terenie Apartamencie mogą przebywać jedynie osoby zameldowane.

9. Zadatki oraz kwoty zapłacone za dobę hotelową nie podlegają zwrotowi.

10. Wcześniejszy wyjazd Gościa nie uprawnia go do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

11. Nie odpowiadamy za awarie oraz ich skutki, które wystąpiły z przyczyn od nas niezależnych.

12. W apartamencie obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA. Za złamanie zakazu firma ma prawo nałożyć na Gości karę w wysokości 500zł.

13. Goście zobowiązani są do należytego zabezpieczenia apartamentu, co rozumiane jest jako dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.

14. Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa w apartamencie. Rzeczy przechowywane są przez 14 dni od daty wymeldowania. Należy je odebrać osobiście w wyżej wyzaczonym terminie.

15. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Goście pokryjwają koszty wymiany wkładki.

16. Jeżeli w trakcie pobytu, z winy Gościa, dojdzie do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu firma ma prawo dochodzić od Gościa pokrycia strat.

17. Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
– nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
– znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
– podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył powyższy Regulamin.

18. Dane klientów bedą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

19. Dane gości w rezerwacjach w ramach platformy będą dostępne tylko przez 90 dni od daty wymeldowania się.

Compare