Regulamin

REGULAMIN Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami dokonywania rezerwacji i z regulaminem korzystania ze świadczonych przez nas usług.

Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik, u. Karłowicza 54, 51-610 Wrocław, NIP: PL 8981927892, Regon: 933034985, zwana dalej „Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik”.

Najważniejsze zasady współpracy:

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godziny 15:00 i trwa do godziny 11:00 następnego dnia.
 2. Klucze do apartamentu będą znajdowały się w mini sejfie przymocowanym do drzwi wejściowych do mieszkania. W dniu przyjazdu zostanie przesłana wiadomość sms z kodem do głównego wejścia do budynku oraz z kodem do mini sejfu. Odbiór kluczy możliwy jest o każdej godzinie, po godzinie 15:00, kiedy rozpoczyna się doba hotelowa.
 3. Płatności można dokonywać: – gotówką (PLN, EUR, USD), – tradycyjnym przelewem bankowym.
 4. Numer rachunku bankowego Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik: 73102052260000640207100326 (SWIFT/BIC: BPKOPLPW; IBAN: PL) prowadzony w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA. Details for the foreign transfer: Beneficiary account: PL 73102052260000640207100326, Beneficiary name: Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik, Beneficiary bank name: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Beneficiary bank code: BPKOPLPW
 5. Pełne dane spółki zarządzającej: Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik, u. Karłowicza 54, 51-610 Wrocław, NIP: PL 8981927892, Regon: 933034985
 6. Na życzenie gości wystawiamy fakturę VAT.
 7. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca postojowego w parkingu podziemnym za dodatkową opłatą 40 zł/ dobę dla apartamentów przy ul. Jana Pawła II.

 

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu apartamentów zamieszczonych na stronie www.nieruchomoscitop.pl, booking.com, airbnb.com, rezerwacji telefonicznych, e-mailowych i złożonych osobiście. Gość(ie) dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu. W momencie dokonania rezerwacji zostaje zawarta umowa najmu obiektu między Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik, a Gościem na warunkach określonych w regulaminie.

 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z usług firmy Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik w każdym z obiektów.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po uprzednim uzgodnieniu.
 3. Konieczne jest uiszczenie opłaty za pobyt najpóźniej do momentu odbioru kluczy do apartamentu. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry (o ile nie została dokonana wcześniej płatność online) gotówką.
 4. W przypadku braku opłaty za wynajęty apartament firma ma prawo do wypowiedzenia świadczenia usług w trybie natychmiastowym i przerwania pobytu Gościa.
 5. Za apartamenty sześcioosobowe pobierana jest kaucja w wysokości – 1000 zł, za pilot parkingowy – 150 zł. Kaucje zostaną zwrócone po zakończonym pobycie. W przypadku uszkodzeń w apartamencie lub niezwrócenia pilota parkingowego zastrzegamy sobie prawo do pobrania części lub całości kaucji.
 6. Liczba osób przebywająca w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa niż podana przy rezerwacji – obsługa Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik ma prawo zażądać dodatkowej opłaty, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie odmówić wydania kluczy.
 7. W apartamencie obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA. Za złamanie zakazu firma ma prawo nałożyć na Gości karę w wysokości 500 zł. Palenie dozwolone jest wyłącznie na balkonie.
 8. W apartamentach urządzanie imprez jest całkowicie ZAKAZANE. W przypadku interwencji Policji, Straży Miejskiej lub ochrony firma nałoży na Gości karę w wysokości 1000 zł.
 9. W Apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 06:00 rano. W tym czasie na terenie Apartamentu mogą przebywać jedynie osoby zameldowane. Jeśli wskutek naruszenia ciszy nocnej obsługa Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik zostanie wezwana na miejsce przez innych Gości, Sąsiadów, Straż Miejską bądź Policję i stwierdzi rażące naruszenia spokoju innych Gości, ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. Nie wyklucza to ukarania Gościa(i) lub innych osób przebywających w apartamencie karą grzywny na podstawie art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń.
 10. Za wszystkie zniszczenia wynajmowanego apartamentu jak i budynku odpowiada osoba wynajmująca apartament od firmy Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość(e) powinien niezwłocznie poinformować obsługę. Za uszkodzenia powstałe z winy Gościa(i) jest on obowiązany do zapłaty odszkodowania. Gość(e) zobowiązany jest do zdania obiektu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Gość(e) zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania obsługi o wszelkich uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód, wyrządzonych przez siebie albo osoby, za które ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną lub zwierzęta znajdujące się pod jego opieką. Równowartość tych szkód pokrywa w całości Gość(e), w formie określonej przez obsługę.
 11. Gość(e) jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich braków i/lub zniszczeń zastanych w apartamencie w momencie zakwaterowania. Brak takiego zgłoszenia uznaje się za przekazanie apartamentu wolnego od usterek i/lub zniszczeń.
 12. W cenę wliczone jest standardowe sprzątanie po pobycie. Wszelkie niestandardowe zabrudzenia jak np. plamy na sofie, łóżku, podłodze, ścianach itp. obciążają wynajmującego.
 13. Wynajmujący zobowiązuje się pokryć koszty związane ze zniszczeniem wyposażenia apartamentu.
 14. W przypadku, gdy zniszczenia w apartamencie dokonane przez Gości(a) uniemożliwiają wynajem, Gość(e) ponosi finansową odpowiedzialność za każdy dzień wyłączony z wynajmu w kwocie 300 zł/doba.
 15. Czynsz najmu nie obejmuje ubezpieczenia Najemców, osób z nimi przebywających w apartamencie oraz przedmiotów wniesionych do apartamentu przez Najemców i ww. osoby.
 16. Zadatki oraz kwoty zapłacone za dobę hotelową nie podlegają zwrotowi.
 17. Wcześniejszy wyjazd Gościa nie uprawnia go do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 18. Nie odpowiadamy za awarie oraz ich skutki, które wystąpiły z przyczyn od nas niezależnych i nie jest to podstawą do anulacji lub zmiany ceny za rezerwację.
 19. Goście zobowiązani są do należytego zabezpieczenia apartamentu, co rozumiane jest jako dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
 20. Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa w apartamencie. Rzeczy przechowywane są przez 14 dni od daty wymeldowania. Należy je odebrać osobiście w wyżej wyznaczonym terminie.
 21. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Goście pokryjwają koszty wymiany wkładki.
 22. W przypadku zgubienia pilota do bramy garażowej Gość(e) zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł.
 23. W obiekcie można przebywać z dzieckiem do lat 3, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowej pościeli.
 24. Gdy w trakcie pobytu, z winy Gościa, dojdzie do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu firma ma prawo dochodzić od Gościa pokrycia strat.
 25. Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która łamie regulamin. Gość(e) naruszający regulamin zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi, zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu obiektu, bez prawa żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 26. Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
  – nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu, – znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  – podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył powyższy Regulamin.
 27. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności Nieruchomości Top Katarzyna Stehlik zastrzega prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o takim samy standardzie lub wyższym, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.
 28. Dane osobowe przekazywane nam przez Gości(a) będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia działań w celu realizacji rezerwacji zgodnie z art 6 ust. 1 lit b i f RODO. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacja.
 29. Osoba dokonująca rezerwację wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.
 30. Wszelkie zgłoszenia prosimy składać pod numerem tel. +48 668062708.
 31. Reklamacje dotyczące usługi prosimy składać drogą mailową na adres kontakt@nieruchomoscitop.pl. Odpowiedź otrzymają Państwo w terminie do 14 dni.

Compare